loader

Çocuk Göğüs Hastalıkları B.D.

Yapılan İşlemler

VERİLEN TIBBİ HİZMETLER
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Binasında hizmet vermektedir.
1. Kistik Fibrozis Merkezi: Ege Bozan Kistik Fibrozis Merkezi’nde Kistik Fibrozis tanısı ile takipli hastaların izlemi rutin aralıklar ile haftada iki gün olacak şekilde çocuk gastroenteroloji Bilim Dalı ile birlikte multidisipliner olarak yapılmaktadır. Özel olarak görevlendirilmiş kistik fibrozis hemşiresi vasıtasıyla 24 saat boyunca hastalarla iletişim sağlanabilmektedir. Ayrıca: bu merkezimizde haftada üç gün yenidoğan tarama programı ile tespit edilen IRT pozitif hastalara ter testi uygulanmaktadır. Ter testi pozitif saptanan hastalara hastalık ile ilgili danışmanlık hizmeti verilerek aileler bilgilendirilmekte ve takibe alınmaktadır.
2. Poliklinik Hizmetleri: Haftada 4 gün iki poliklinik odası ile poliklinik hizmeti sağlanmaktadır. Haftada 1 gün SMA tanısı ile takipli hastaların nursinersen tedavisi öncesi çocuk göğüs hastalıkları değerlendirmeleri yapılmaktadır. Haftada 1 gün solunum fizyoterapisi ihtiyacı olan hastalara yönelik konusunda uzman fizyoterapistimiz ile eğitim verilmektedir.
3. Yatarak Tedavi Hizmetleri: Hasta servis yatış hizmetleri 8 adet izole tek kişilik ve 3 adet iki kişilik oda olmak üzere 14 yatak kapasiteli çocuk izolasyon servisinde sürdürülmektedir. 2 adet airvo/ 2 adet noninvaziv mekanik ventilatör ile solunum desteği gereken hastalara tedavi uygulanmaktadır. 
4. Bronkoskopi Ünitesi: Çocuk izolasyon servisi içinde özel olarak düzenlenmiş bronkoskopi ünitemizde 3 farklı bronkoskopi cihazımız ile tüm yaş gruplarında haftada 5 gün fleksibl bronkoskopi hizmeti sağlanmaktadır.
5. Çocuk Uyku Laboratuvarı: Cerrahi monoblok 6.katta yapılmış olan Çocuk Uyku Laboratuvarımızda eğitimli uyku teknisyenlerimiz eşliğinde gerekli tüm cihazlar ile haftada 5-7 gün polisomnografi/CPAP-BIPAP titrasyon testleri yapılmaktadır. Gerekli durumlarda hastalara non-invaziv ventilasyon tedavisi başlanarak takip ve eğitim sağlanmaktadır.
6. Solunum Fonksiyon Testi Odası: Solunum yolu hastalıklarının takibinde gerekli akciğer fonksiyonlarının değerlendirmesi amacıyla kullanılan vücut pletismografisi, solunum fonksiyon testi ve LCI testleri solunum fonksiyon testi odasında özel deneyime sahip hemşiremiz tarafından yapılmaktadır.

  • Bronkoskopi uygulaması
  • Polisomnografi uygulaması ve değerlendirilmesi
  • Solunum sistemi radyolojisi değerlendirmesi
  • Solunum desteği cihazlarının uygulanması (CPAP/BIPAP) ve eğitimi
  • Trakeostomi eğitimi ve değişimi
  • Ter testi uygulaması ve değerlendirilmesi
  • Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
  • FeNO (fraksiyone exhale NO) testi uygulaması
  • Astımlı hasta eğitimi