loader

Çocuk Yoğun Bakım B.D.

Hakkımızda

Çocuk Yoğun Bakım bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi veya potansiyel işlev bozukluğu nedeniyle çocuk hastaların yaşamsal göstergelerin izlendiği, takip ve tedavilerinin kesintisiz sağlandığı uzmanlık dalıdır.
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalımız 2011 tarihinde Prof. Dr Halit Çam Başkanlığında kurulmuştur. Ünitemiz 2020’den itibaren büyümüş Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım olarak hizmet vermektedir. Yoğun Bakımlarımızda Çocuk Yoğun Bakımda 8 yatak, Cerrahi Yoğun Bakımda 17 yatak, 5 asistan, 54 hemşire, 13 personel, 21 adet ventilatör, 7 adet diyaliz cihazı, 2 adet afarez cihazı, 1 adet ECMO cihazı, 1 adet dijital röntgen cihazı, 1 adet röntgen cihazı ve 2 adet ultrason cihazı ile hizmet vermektedir.  
Yıllık 700’e yakın hasta tedavi edilmektedir. Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş hastalarımıza 7 gün/24 saat ileri yaşam desteği verilmekte, sürekli renal replasman tedavileri (CRRT) ve hemodiyaliz uygulanmakta, gerekli durumlarda ise kateterleri takılarak ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) uygulanmaktadır. Konjenital kalp hastalıklarının ameliyat öncesi ve sonrası takibi, böbrek ve karaciğer nakil hastalarının takibi, çoklu organ yetmezliği takip tedavisi, kemik iliği nakli ve hematoloji-onkoloji hasta takipleri ünitemizde başarıyla yapılmaktadır.