loader

Çocuk Kardiyoloji B.D.

Hakkımızda

İstanbul’da Çocuk Kardiyolojisi 1964 yılında Prof. Dr. Teoman Onat tarafından İstanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği bünyesinde Haseki Hastanesinde ilk çocuk kardiyoloji polikliniği kurularak başlatılmıştır. 1966 yılında Çocuk Kliniği ile birlikte poliklinik Cerrahpaşa’ya taşınmış ve 1967 yılında İstanbul Tıp Fakültesi ikiye ayrılınca bugünkü Cerrahpaşa Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı’nın nüvesi atılmıştır. Başlangıçta 10 yataklı servisi, poliklinik hizmetleri ve kateter-anjiyo çalışmaları ile faaliyetine başlamıştır. 
 
1975 yılında Uz. Dr. Nil Arısoy Cerrahpaşa Çocuk Kardiyolojisi Seksiyonuna başasistan olarak atanmış ve 1985 tarihine kadar bilim dalının tanısal amaçlı kateter ve anjiografi çalışmalarını yürütmüştür. 1985 yılında Cerrahpaşa Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalından ayrılarak Nefroloji Bilim Dalında göreve başlamıştır. Bilim Dalına 1990 yılında Uz.Dr.Gülay Ahunbay’ın başasistan olarak atanmıştır.  Dr. Gülay Ahunbay 1993 yılında çocuk Kardiyoloji uzmanlığını almış, aynı yıl doçent olmuş, 1999 yılında da Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1996 yılında Uz.Dr.Gülhis Batmaz Cerrahpaşa Çocuk Kardiyoloji Bilim dalı’na pediatrik kardiyolog olarak atanmış ve 1997 yılında Doçent ünvanını almıştır. Doç.Dr.Gülhis Batmaz, bilim dalında ilk olarak kateter salonunu kullanmadan yenidoğan yoğun bakım ünitesinde siyanozlu kongenital kalp hastalıklı bebeklere ekokardiyografi eşliğinde atriyal balon septostomisini başlatmıştır. Ne yazık ki Dr.Gülhis Batmaz bilim dalına daha birçok hizmetler vereceği çok erken bir yaşta (37yaş) vefat etmiştir 
 
2001 Ocak ayında Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyoloji Birimi Cerrahpaşa Çocuk Kliniğine bağlanmış ve bu suretle CTF Çocuk Kardiyolojisinin öğretim üyesi ve eleman sayısı artarak daha güçlü bir konuma gelmiştir. Prof. Dr. Funda Öztunç, Doç.Dr. Levent Saltık (2003 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir), Pediatrik Kardiyolog Uz.Dr. Ayşe Güler Eroğlu (2003 yılında doçent ve 2009 da profesör ünvanı almıştır)  Kardiyoloji Bilim Dalı’nda çalışmaya başlamışlardır. Bu tarihten itibaren bilim dalında rutin olarak balon anjiyoplasti ve PDA’nın (patent duktus arteriosus) trans-kateter kapatılmasına başlanmıştır. 2004 yılında da İstanbul’da ilk olarak kateter yoluyla ASD (atrial septal defekt) kapatılması rutin olarak CTF Çocuk Kardiyoloji Bilim dalı’nda yapılmaya başlanmıştır. 
 
Kuruluşundan bu yana bilim dalımızda birçok pediatrik kardiyolog yetişmiştir: Bilim Dalında 1993-1998 yıllarında Uz. Dr. Ahmet Çelebi çocuk kardiyoloji yandal ihtisasını tamamlayarak Çocuk Kardiyoloji Uzmanlığını almıştır, 1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden ayrılarak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi’nde Çocuk Kardiyoloji bölümünü kurmuştur. Prof.Dr. Abdülkadir Babaoğlu (Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi), Doç.Dr.Tevfik Demir, Prof Dr. Alper Güzeltaş (Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi) , Doç.Dr.Selman Gökalp (Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi), Doç.Dr. Bülent Koca (Elazığ Şehir hastanesi) ,Uzman  Dr. Aida Koka (Arnavutluk’ ta hizmet vermekte) , Doç. Dr. Sezen Ugan Atik (Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi) , Uzman Dr. Fatih Karagözlü (Ağrı Devlet hastanesi) bilim dalımızda pediatrik kardiyoloji üst ihtisası eğitimi almışlardır. Halen Uzman Dr. Nujin Uluğ Murt ve Uzman Dr. Yusuf İskender Coşkun kliniğimizde yandal eğitimi yapmaktadırlar.  Dr.Reyhan Dedeoğlu 2014 yılından itibaren bilim dalımızda çalışmaya başlamıştır; 2017 yılında kliniğimizde Doçent doktor ünvanı almıştır.
 
Halen Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalında Prof.Dr.E.Funda Öztunç, Prof.Dr.Ayşe Güler Eroğlu ve Doç Dr.Reyhan Dedeoğlu aktif olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binası zemin katta 1 polikliniği ve 1 ekokardiyografi odası ayrıca Monoblok Mediha Engizer Çocuk Anjiyografi katater laboratuvarı yanında 1 ekokardiyografi odası ile poliklinik hizmetlerini sürdürmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binasının ikinci Katında yatan hasta servisinde yatış gerektiren hastaların tanı, takip ve tedavi süreçleri yönetilmektedir. Ayrıca çocuk hastalıkları ve sağlığı binası birinci katta yer alan elektrokardiyografi odasında elektrokardiyografi çekimleri ve Ritm Holter çekim ve değerlendirilmesi hizmetleri haftanın her günü sürdürülmektedir. Çocuk hastalıkları ve sağlığı binasında zemin katta EFOR/TİLT odasında EFOR ve TİLT testleri uygulama hizmeti sunmaktadır. Ayrıca her hafta çarşamba günü Mediha Engizer Çocuk Anjiyografi katater laboratuvarında kliniğimiz hastalarının anjiyografi işlemi ile girişimsel değerlendirilmeleri yapılmaktadır.