loader

Sosyal Pediatri B.D.

Hakkımızda

Sosyal Pediatri Bilim Dalının anabilim dalımız bünyesinde kuruluşundan bu yana; Prof.Dr.Asım Cenani, Prof. Dr. Ayten Erginel, Prof. Dr. Ahmet Arvas, Prof. Dr. Emel Gür; Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundular. 
Halen Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Emel Gür; anabilim dalımızda “Aşı Odası Soğuk Zincir Sorumlu Öğretim Üyesi”, fakültemiz bünyesinde İÜ-C CTF Bebek Dostu Hastane Komitesi Başkanlığı, Sosyal Pediatri Derneği bünyesinde “Sosyal Pediatri Derneği Bağışıklama Çalışma Grubu” Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Çocuk sağlığı İzlemi Polikliniğimizde, fiziksel ve sosyokültürel çevresel belirleyicilerin de dikkate alınmasını sağlayarak, çocuk hakları temelinde; çocuk sağlığının değerlendirilmesi, izlemi ve desteklenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda; büyümenin ve gelişmenin değerlendirilmesi, izlenmesi, desteklenmesinin yanı sıra, emzirmenin değerlendirilmesi ve sürdürülmesinin desteklenmesi, uygun zamanı tamamlayıcı beslenmeye geçiş, yaşa uygun sağlıklı beslenme, bağışıklama, yaşa göre taramalar, vitamin ve mineral desteği uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çocuk ihmali ve istismarı açısından değerlendirme ve şüphe durumunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi, özel bakım gereksinimi olan çocuklar ve kronik hastalıklı çocuklar ile ilgili koruyucu çocuk sağlığı uygulamaları da önemli hizmetlerimizdendir. Hekimlere, ebeveyn/çocuk ile etkili iletişim becerisi kazandırılması, sağlık eğitimi uygulamalarının önemi konusunda duyarlılık oluşturulması sorumluluklarımız arasındadır. Okul sağlığı taramaları ve okul sağlığının geliştirilmesi, olumlu ebeveynlik konusunda bilinçlendirme, kaza ve zehirlenmelerin önlenmesi de bilim dalımızın faaliyet alanlarındandır. Çocuk hakları ihlali, çocuk istismarı ve ihmali, aşı kararsızlığı ile mücadele ve bu konularda toplumun bilinçlendirilmesi sorumluluklarımız arasındadır.