loader

Çocuk Hematoloji-Onkoloji B.D.

Hakkımızda

Doç. Dr Lamia Ulukutlu Zürich Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde Prof. Guido Fanconi'nin yanında çalışmış, daha sonra ise Almanya’da Kleihauer ve Betke ile çalıştıktan sonra 10/3/1966’da Cerrahpaşa Tıp Fak Çocuk kliniğine asistan kadrosuna dekan Prof Dr. Cihat Abaoğlu tarafından atanmıştır. Böylece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Hematoloji servisinin temelleri atılmıştır.
Lamia Ulukutlu 1970 yılında İngiltere’de Royal Postgraduate  Medical School’da  Prof Dacie’nin yanında ve haziran-eylül 1970 de  Boston da ‘Children’s Hospital Medical Center da hematoloji şefi Prof Luis Diamond’un yanına hematoloji deneyimin artırmaya gitmiştir.
Hematoloji servisi 1974 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinin 3. katında büyük çocuk servisi içinde 13 yataktan oluşmaktadır.
Pediatri uzmanlık öğrencisi Dr. İnci Öztürk 1977 yılında 3 aylığına Almanya Hamburg da Eppendorf Üniversitesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji departmanlarında görgü ve bilgisini artırmak üzere gönderilir. Döndüğünde “Lösemi, lenfoma ve solid tümörlerde periferik kan ve dokuda membran fenotiplerinin belirlenmesi” konulu bir tez yapar, bu çalışma 1980 yılında Tümay armağanı 1. lşik ödülünü Prof. Günay Ezer ile paylaşır. Dr Yıldız 1979 da uzman olunca Hematoloji-Onkoloji servisine uzman olarak atanır ve 1979-1980 öğretim yılını Fransa’da Paris VII. Üniversitesinde “Diplome d’Etudes Speciales d’Hematologie” (Hematoloji Üst İhtisası) yaparak ve bu arada Hopital Saint-Louis de Prof. Dr. Jean Bernard’ın kliniğinde hematoloji deneyimini, Institut Gustave-Roussy de Prof. Dr. Jean Lemerle’in yanında onkoloji deneyimini artırarak geçirir. Dr İnci Yıldız 1984 yılında doçent olur, hematolojide 2. öğretim üyesi olarak göreve başlar. Hematoloji Servisi artık Çocuk Hematoloji-Onkoloji servisidir. Prof. Dr İnci Yıldız 1990 yılında profesör olur.1985 yılında Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr Lamia Ulukutlu atanır, emekli olduğu 21/02/1994 e kadar bu görevini sürdürür.
Tıp Fakültesi birinciliği ile Pediatri uzmanlık öğrencisi olan Dr Lebriz (Yüksel) Sağlamer 1988-1989 yıllarında hematoloji-onkoloji servisinde çalışmaya başladı. Nisan 1989 da “Henoch-Schönlein Sendromlu çocuklarda venöz staz (cuff) testi ile fibrinolitik aktivite” adlı uzmanlık tezini vererek Haziran 1989’da yardımcı doçent kadrosuna atandı ve 3. öğretim üyesi olarak Pediatrik Hematoloji-Onkoloji bilim dalında göreve başladı. Haziran-Temmuz 1990'da Almanya Münster Üniversitesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bölümünde AML Referans laboratuvarında gözlemlerde bulunur, başta lösemilerde BFM protokolleri olmak üzere kemoterapi uygulamalarını öğrenir ve başarılı bulunan ve daha sonra ülkede pek çok merkezde kullanılmaya başlanan BFM lösemi protokollerinin ulusal bir protokol olması için çalışmalarına başlar.
Prof. Dr. İnci Yıldız 1992 de Amerika’da Houston'da MDACC de 6 ay pediatrik onkoloji servisinde gözlemci olarak bulunur ve Wilms tümöründe DNA ploidi üzerine bir araştırma gerçekleştirir.
Dr. Lebriz Yüksel Sağlamer Ekim 1992 de doçent olur. Aralık 1993-Eylül 1994 arasında ABD Pittsburgh Üniversitesinde MN kan grubu antijenlerinin işaretlenerek akım sitometrisi ile retikülositlerin immünofenotiplendirilmesi konulu araştırmayı yapar ve bu araştırma ile 1995 Makbule Haktan 1. Araştırma yarışmasında birincilik ödülü alır. Doçent Dr. Lebriz Soycan Yüksel 1998 de profesörlüğe yükseltilir.
Pehaum (Pediatrik Hematoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1993 yılında kurulur 2000 yılına kadar faaliyet gösterir.  İlk müdür Profesör Dr Lamia Ulukutlu atanır, emekliliğinden sonra 1994 yılında müdürlüğe Doç. Dr. Lebriz Yüksel atanır.
Uzman Dr. Hilmi Apak 1993 yılında hematoloji Onkoloji servisinde başasistan olarak atanmış ve Haziran 1994 te hematoloji-onkoloji sınavı ile yan dal eğitimine başlamıştır. Dr Hilmi Apak “ Thalassemia majorlu hastalarda eritrosit aferezi ile demir yükünün azaltılması” konulu tez ile 2000 yılında hematoloji yan dal uzmanlığını aldı. 2002 yılında Doçent 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.
Uzman Dr. Alp Özkan 1993-1996 yıllarında Hematoloji-Onkoloji servisinde onkoloji yan dal uzmanlığını tamamladıktan sonra 1996 yılında “Çocuklarda kombine kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmanın kontrolünde tropisetron” konulu tez ile onkoloji yandal uzmanlığını aldı ve  hematoloji-onkoloji servisine uzman olarak atandı. 2000 yılında 1 yıllığına ABD Houston’da dil öğrenimi ve MDACC da onkoloji  deneyimini artırmak üzere görevlendirilen Dr Alp Özkan 2003 yılında doçent ünvanını almıştır. Dr Alp Özkan 2008 yılında profesör ünvanını almıştır.
Uzman Dr Tiraje Celkan hematoloji-onkoloji servisine 1995 yılından itibaren başasistan olarak başlamıştır. Dr Tiraje Celkan 1999 yılında 1 ay süre ile Hollanda Vu Üniversitesinde hematoloji-onkoloji laboratuvarında MTT (ilaç direnci) konusunda çalıştı ve aynı yöntemi laboratuvarımızda yerleştirdi.
1999 yılında “Demir eksikliği ve kronik hastalık anemisinin ayırıcı tanısında solübl transferrin reseptörü” konulu tez çalışması sonrasında hematoloji uzmanı oldu. Dr Tiraje Celkan 2003 yılında doçent, 2009 yılında da profesör ünvanını almıştır.
Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İng) mezuniyeti sonrası 2008 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı’nda “Çocukluk çağı medulloblastom olgularında klinik, histopatolojik özellikler ve p53, ERBB2, ckit ve BCL2 ekspresyonunun prognoz ve sağkalım ile ilişkisi” başlıklı teziyle uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’nda 2012 yılında yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından farklı kurumlarda Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ocak, 2019 yılında öğretim üyesi olarak Cerrahpaşa Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bölümünde göreve başlamıştır.
Kliniğimiz kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’de Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında referans merkezi konumuna gelmiş olup, tüm Türkiye’den kabul ettiği çok sayıda hastaya hizmet vermektedir. Kliniğimizde hasta hizmetlerinin yanında bilimsel faaliyetler de aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 1989 ve Uzman Dr Çetin Timur ilk hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanı olarak diplomasını almıştır. Bu eğitim süreci bugüne kadar başarıyla devam etmiştir ve mezun edilen yan dal uzmanlarımız çeşitli merkezlerde akademik kadrolarda aktif olarak çalışmaktadırlar.