loader

Çocuk Göğüs Hastalıkları B.D.

İlgilenilen Hastalıklar

 • Kistik fibrozis
 • Kronik akciğer hastalıkları
 • İntertisyel akciğer hastalıkları
 • Tüberküloz hastalığı
 • Bronşiektazi 
 • Astım
 • Doğumsal solunum yolu anomalileri
 • Bronkopulmoner displazi
 • Nöromuskuler hastalıkları olan hastalarda akciğer patolojileri
 • Sistemik hastalıkların sekonder akciğer tutulumları
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Uyku bozuklukları (OSAS vb)
 • Trakeostomili hasta izlemi