loader

Çocuk Metabolizma ve Beslenme B.D.

Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalı olarak Prof. Dr. Nadir HATEMİ ve Prof. Dr. Makbule HAKTAN tarafından 1984 yılında resmi olarak kurulmuştur. Kuruluş döneminden itibaren başta ulusal yenidoğan tarama programı dahilinde gerek fenilketonüri gerekse daha sonra programa eklenen biyotinidaz eksikliğinin ana tedavi merkezlerinden biri olan kliniğimizde tüm doğumsal metabolizma hastalıklar yanı sıra beslenme sorunları olan sağlıklı ya da kronik hastalığı olan çocukların değerlendirme ve tedavileri de yapılmıştır. 2012 yılına kadar da Diyabet Hemşiresi Tülay Tokgöz ve ardından Diyabet hemşiresi Şenay Zuhur’un da katkıları ile aktif olarak tip 1 diyabet hastalarının da tedavileri sürdürülmüş olan birimimizde dünyadaki yenilikler yakından takip edilmiş, karbonhidrat sayımının ve çocuklarda uzun etkili (24 saat) insülinin rutin olarak kullanıldığı ilk merkez olmuştur. Bu tarihten itibaren hastaları Endokrinoloji Bölümüne devretmiştir. Kurulduğu 1984 yılından 2003 yılına kadar, Dr. Ahmet Aydın, Dr. Can Fıçıcıoğlu, Dr. Şerare Mıkla, Dr. Erdal Adal, Dr. Metin Yıldız, Dr. Sevil Sarıkaya’nın Endokrin ve Metabolizma Uzmanlığı aldığı birimimizde, 2003 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dallarının birbirinden ayrılmasının ardından, Dr. Ayşe Çiğdem AKTUĞLU ZEYBEK, Dr. Hasan ÖNAL, Dr. Erdoğan SOYUÇEN, Dr. Ertuğrul KIYKIM, Dr. Tanyel ZÜBARİOĞLU, Dr. Beyza BELDE DOĞAN yan dal eğitimlerinin tamamlamıştır. Bilim Dalımızın adı yine 2003 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından “Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı” şeklinde resmi olarak kabul edilmiştir. 
Kliniğimizin bugünkü durumuna gelmesinde en önemli katkıyı hiç kuşkusuz Prof. Dr. Ahmet Aydın sağlamıştır. Bilim Dalımıza olan ilgisi 1978- 1982 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alırken başlayan Dr. Aydın, 1986-1988 yılları arasında Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’nda başasistanlık yapmasının ardından 1993 yılında bilim dalı başkanlığına atanmıştır.  2015 yılında vefat edinceye kadar uzun süre bilim dalı başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Ahmet Aydın, Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarının geliştirilmesini de sağlamıştır. Bağışlar yolu ile HPLC ve GC-MS aletlerinin temin edilmesinin ardından dönemin en gelişmiş laboratuvarlarından biri kurulmuş, hastaların tanı ve tedavisinde büyük aşamalar kaydedilmiştir. Laboratuvarımızın kurulmasında büyük katkıları olan Dr. Erol Çakır’ın 1987 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atanmasının ardından, 1987-2005 yılları arasında Kim. Gülsev Kavunoğlu, 2005-2018 yılları arasında ise Kim. Şerif Cansever laboratuvar şefliğini yürütmüştür. 2017 yılında bu göreve Yük. Kimyager Esra İşat atanmıştır. 
Beslenmenin gerek sağlıklı gerekse başta doğumsal metabolizma hastalıkları olmak üzere birçok kronik hastalıkta tedavisinin ayrılmaz bir parçası olması nedeni ile çalışmaların diyet uzmanları ile birlikte yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. 2019 yılında emekli oluncaya kadar Dr. Öğr. Gör. Dyt. Süheyla Altay tarafından sürdürülen tıbbi beslenme tedavileri önce Dyt. Şeyma Topuz ardından Dyt. Derya Günaydın tarafından yürütülmüştür. Kliniğimizde 2020 yılından bu yana Dyt. Esma Uygur baş diyetisyen olarak görev almaktadır.  
Bilim dalımız, bir yandan lisans öğrencilerinin eğitiminde aktif rol alırken bir yandan da Beslenme yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olup, Dyt. Şeyma Topuz, Dyt. Çınar Erginbaş, Dyt, Derya Günaydın, Dyt. Merve Pehlivan, Dyt. Tülinay Güler, Dyt. Esma Uygur ve Dyt. Merve Bedir Beslenme yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Dr. Ertuğrul Kıykım ve Dr. Tanyel Zübarioğlu ise Beslenme doktora eğitimlerinde tez aşamasına ulaşmışlardır. 
Gerek klinik gerekse laboratuvardaki bu gelişmeler, kliniğimizi ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmiştir. Ahmet Aydın hocamızın ardından bilim dalımız akademik kadrosuna sırasıyla; Dr. Can Fıçıcıoğlu (şu anda Children’s Hospital Of Philadelphia’da Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır), Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Dr. Ertuğrul Kıykım, Dr. Tanyel Zübarioğlu ve Dr. Kim. Mehmet Şerif Cansever katılmıştır.