loader

Çocuk Romatolojisi B.D.

Hakkımızda

Cerrahpaşa Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, 2010 yılında kurulmuştur. Merkezimiz Türkiye’de kurulmuş ilk Çocuk Romatolojisi kliniğidir. Merkezimizin kurulmasından önce romatolojik hastalıklar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Kardiyolojisi Bilim dalları tarafından takip edilirken yatış gerektiren hastalar kliniğimiz büyük çocuk servisinde izlenmişlerdir. Sonraki yıllarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Hasan Yazıcı ve Prof. Dr. Huri Özdoğan tarafından Çocuk Romatolojisi polikliniği yapılmaya başlanmıştır. 1987 yılından itibaren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Prof. Dr. Nil Arısoy himayesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı bünyesindeki Çocuk Romatolojisi polikliniğini sürdürmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Çocuk Romatoloji polikliniği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi bilim dalı bünyesinde Prof. Dr. Nil Arısoy ve Prof. Dr. Özgür Kasapçopur önderliğinde sürdürülmüştür. 2010 yılında Çocuk Romatolojisi bağımsız bir bilim dalı olarak tanınmıştır ve kliniğimiz bu gelişmenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bağımsız bir bilim dalı olarak hizmet vermeye başlayan Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Türkiye’nin ilk Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı olma özelliğini taşımaktadır. Kliniğimizin kurulmasının ardından 2012 yılında merkezimiz ilk yandal uzmanlık öğrencisini almıştır. Merkezimizden bugüne kadar 4 çocuk romatolojisi uzmanı yetişmiştir.

Kliniğimiz kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’nin Çocuk Romatolojisi alanında referans merkezi konumuna gelmiş olup, tüm Türkiye’den kabul ettiği çok sayıda hastaya hizmet vermektedir. Kliniğimizde hasta hizmetlerinin yanında bilimsel faaliyetler de aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Merkezimizden her yıl çok sayıda orijinal araştırma makalesi uluslararası indekslerde sınıflanan alanında öncü dergilerde yayınlanmaktadır. 2015 ve 2016 yıllarında üst üste iki yıl İstanbul Üniversitesi bünyesinde en çok araştırma makalesi üreten bilim dalı ödülünü almıştır.