loader

Çocuk Nörolojisi B.D.

Hakkımızda

Prof. Dr. Erdinç Yalçın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu kararı ile 7 Aralık 1979 yılında Çocuk Nörolojisi yöneticisi seçilmiş ve bu görevi YÖK Yasası uyarınca Çocuk Nörolojisi olarak kadrolaşan birimde 16 Kasım 2001 yılına kadar bilim dalı başkanı olarak sürdürmüştür.  Bu dönemde 3 yan dal uzmanına çocuk nörolojisi eğitimi vermiştir. İlk yan dal eğitimini tamamlayan Dr. Sabiha Keskin Paktuna, 1990 yılında Çocuk Nöroloji Bilim dalına yardımcı doçent kadrosuna atanmış, 1995 yılında doçent, 2006 yılında profesörlük kadrosuna atanarak 29.11. 2012 yılında emekliliğe ayrılmıştır. Ayrıca Dr. Dilşad Türkdoğan ve Dr. Adnan Yüksel’ de 1991-1994 yılları arasında yan dal uzmanlık eğitimi alarak çocuk nörolojisi uzmanı olmaya hak kazanmışlardır. Profesör Dr. Dilşad Türkdoğan halen Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çocuk Nörolojisi bilim dalı başkanı olarak akademik hayatına devam etmektedir. Profesör Doktor Adnan Yüksel ise kendi kurduğu Biruni Üniversitesinde Rektör ve Biruni Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bölüm Başkanı olarak idari ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. İhsan Kafadar, 2.12.1996 tarihli kürsü kurulu kararı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji kliniğinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başlamış ve 2003 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Halen Profesör kadrosunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinde kurduğu çocuk nörolojisi bölümünde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Serap Uysal, 2003 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak atanmış ve bu görevi emekli olduğu 17.10.2011 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu süreçte Dr. Sevim Şahin (2004-2007) ve Dr. Olcay Ünver (2008-2011) yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamışlardır. Halen Dr. Şahin Karadeniz TeknikÜniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Ünver ise Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Nöroloji bilim dalllarında doçent kadrosunda akademik hayatlarına devam etmektedirler.

Prof. Dr. Sema Saltık, Kasım 2013 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanlığına atanmış ve bölümün tekrar aktif çalışma ve eğitim verme sürecini başlatmıştır. Kendisi bu görevini 2022 yılı itibari ile devam ettirmektedir. Bu süreçte Hüseyin Kılıç yan dal eğitimini (2014-2018) almış ve 2020 yılında çocuk nöroloji bilim dalı öğretim üyeliğine atanmış olup halen Dr.Öğr.Üyesi kadrosunda görevini sürdürmektedir.

Dr Esma Şengenç ve Dr. Ceren Bibinoğlu Amirov 2021 ve 2022 tarihlerini yandal eğitimini tamamlayarak çocuk nörolojisi uzmanı olmuşlardır. Halen mecburi hizmet yükümlülüklerini sürdürmektedirler.

Dr. Serhat Güler, Kasım 2017 tarihinde Öğretim Görevlisi kadrosu ile klinikte çalışmaya başlamış, Şubat 2020 tarihinde doçent kadrosuna atanmış ve Ocak 2022 tarihinde ayrılmıştır.

Çocuk Nöroloji kliniği güncel akademik kadro, Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Saltık, Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Kılıç ve 4 yan dal uzmanlık öğrencisi; Uzm Dr. Tuğçe Damla Dilek, Uzm. Dr. Fitnat Uluğ, Uzm Dr. Aysel Güzeler ve Uzm. Dr. Yılmaz Zindar ile çalışmalarına devam etmektedir.