loader

Çocuk Alerji ve immünoloji B.D.

İlgilenilen Hastalıklar

1.     Dosya kaydının tutulması, anamnez alma, aile ağacı çizme
2.     Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tanımı, sınıflandırması
3.     Astımlı hasta tanımı, sınıflandırılması, tedavisinin düzenlenmesi, uzun dönem izlemi
4.     Astım ilaç tedavilerinin kullanım eğitimi, yan etkileri
5.     Alerjik rinit tanımı, sınıflandırılması, tedavisinin düzenlenmesi, uzun dönem izlemi
6.     Besin alerjisi tanımı, sınıflandırılması, koruyucu önlemler, acil durumlar hakkında bilgilendirme, besin yükleme testlerinin prensibi
7.     İlaç alerjisi tanımı, sınıflandırılması, acil durumlar hakkında bilgilendirme, ilaç yükleme testlerinin prensibi, desensitizasyon tanımı
8.     Anafilaksi tanımı, sınıflandırılması, tedavisinin düzenlenmesi, adrenalin otoenjektör kullanımı ve endikasyonları, hasta eğitiminin verilmesi
9.     Ürtiker sınıflandırılması, kronik ürtiker tanısal ve tedavi yaklaşımları
10.  Atopik dermatit tanımı, tedavi yaklaşımları
11.  Herediter anjioödem akut tedavisi, profilaktik tedavi yaklaşımları
12.  İmmün yetmezlikten ne zaman şüphelenmeli? Birinci basamak immünoloji testlerin istemi ve yorumlanması, hastalıkların sınıflandırılması
13.  Alerji testlerinin mekanizması ve ana hatları